SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA STARACHOWICE

 • Baner1
  Profesjonalizm Standardy Zaufanie
 • Baner
  Profesjonalizm Standardy Zaufanie
 • Baner3
  Profesjonalizm Standardy Zaufanie
 • Baner4
  Profesjonalizm Standardy Zaufanie

AG-FIX jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą zawierającą wysokiej klasy kruszywa kwarcowe oraz wyselekcjonowany cement portlandzki. Po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody tworzy półpłynną lub plastyczną zaprawę, która może być stosowana ręcznie lub pompowana na duże odległości. Zaprawa AG-FIX przeznaczona jest do montażu płytek, kształtek i rur z leizny bazaltowej do powierzchni żelbetowych i stalowych, jednak dzięki swojej uniwersalności znajduje zastosowanie również w innych technologiach.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Możliwość regulacji konsystencji do potrzeb wykonawcy;
 • Stabilność ciekłej mieszanki – brak segregacji i wydzielania wody;
 • Optymalny czas zachowania właściwości roboczych;
 • Szybki przyrost wczesnej wytrzymałości;
 • Stabilność wymiarowa po utwardzeniu;
 • Ochrona stali dzięki niskiej zawartości chlorków i alkalicznemu środowisku zaprawy.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Gęstość świeżej mieszanki ≥ 2150 kg/m³;
 • Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach PN-EN 196-1 ≥ 30 MPa;
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach PN-EN 196-1≥ 9 MPa;
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach PN-EN 196-1 ≥ 75 MPa.