SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA STARACHOWICE

 • Baner1
  Profesjonalizm Standardy Zaufanie
 • Baner
  Profesjonalizm Standardy Zaufanie
 • Baner3
  Profesjonalizm Standardy Zaufanie
 • Baner4
  Profesjonalizm Standardy Zaufanie

BAZALT

Bazalt jest materiałem naturalnym, który w procesie topienia i odlewania do form otrzymuje swoją nową postać i kształt. Znakomity zbiór właściwości fizykalnych można wykorzystać w różnych dziedzinach szczególnie tam gdzie jest potrzeba zabezpieczenia przed: zużyciem, ścieraniem, poślizgiem.
 
Właściwości fizyczne bazaltu:

 • Bardzo wysoka wytrzymałość na ciśnienie (min. 300-450 MPa);
 • Twardość według Moshe min. 8 stopień;
 • Bardzo dobra odporność na ścieranie 0,07-0,11 Boehme'go;
 • Odporność chemiczna zastosowanie w zakresie od pH 2 do pH 14;
 • Absolutna odporność na korozję;
 • Nasiąkliwość 0%;
 • Mrozoodporność  min. 50 cykli przy -15 +15°C;
 • Możliwość zastosowania w warunkach ekstremalnych aż do 350 °C.
Odporność topionego bazaltu na działanie kwasów i zasad
środowiskostężenie %odporność %
H2SO4 10 96,0 
HCL  10  93,5
H2SO4 36  94,0 
HCL  20  93,5 
NaOH  10  98,0 
KOH  10  99,5 
NaOH  30  93,0 
KOH  30  98,5 

 

 EUCOR

W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie rynku, wytworzono materiał, który dostosowany jest do ekstremalnie ciężkich warunków pracy, ze szczególnym naciskiem na trudnościeralność i wysoką temperaturę otoczenia. Znajduje on zastosowanie wszędzie tam, gdzie użycie wyrobów z topionego bazaltu nie gwarantuje sukcesu.

Eucor jest materiałem pozyskiwanym w procesie krystalizacji składników niemetalicznych w piecach elektrycznych w temperaturze ok. 2000°C. Produkt końcowy jest rezultatem trzyfazowego systemu odlewniczo- korundowo- baddeleyitowego minerałów i tzw.: fazy szkliwienia.

Własności fizyczne eucoru:

 • Wytrzymałość na ściskanie 300 MPa;
 • Odporność na ścieranie 0,70 cm3/cm2;
 • Gęstość 3500 kg.m3;
 • Rozszerzalność cieplna  ok. 0,25%;
 • Odporność na deformację cieplną przy obciążeniu 0.2 MPa 1700°C;
 • Wytrzymałość na zgniatanie 50 MPa;
 • Ciężar właściwy 3840 kg.m3.

Skład chemiczny materiału:

 • Al2 O3…………………………50%
 • ZrO2 ………………………..…32%
 • SiO2……………………………16%
 • Na2O …………………………..1%

*resztę składu stanowi kilka tlenków występujących w ilościach śladowych.